07.11.2022

Związek społeczny “choroby sieroce Ukrainy” w czasie pokoju zajmuje się pacjentami z rzadkimi (sierocymi) chorobami. W czasie wojny działalność organizacji została rozszerzona o pomoc humanitarną dla innych pacjentów, szpitali, wojska i wszystkich najbardziej potrzebujących.

Jedną z inicjatyw wojskowych związku jest założenie Doma Dziecka dla 145 dzieci w Czerniowcach z Charkowa i Sum. Obecnie trwają prace projektowe i obliczenia dotyczące niezbędnych prac i kosztorysów.

!Fest Coffee Mission wspiera tę inicjatywę i przekaże 7$ z każdego worku zielonej kawy na potrzeby Doma Dziecka w Czerniowcach Opublikujemy ostateczny kosztorys projektu, gdy tylko będzie gotowy, a także co miesiąc opublikujemy sprawozdanie finansowe dotyczące transferu środków.

Jeśli chcesz samodzielnie wesprzeć organizację, w dokumentach znajdziesz wszystkie kontakty i dane, lub w przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z naszą koleżanką Julią (julia@festcoffeemission.com).

 

POBIERZ ARKUSZ INFORMACYJNY

INFORMACJA O LICZBIE DZIECI I PLACÓWKACH Z KTÓRYCH ZOSTAŁY EWAKUOWANE